Jeg påmønstrede MS KIRSTEN SKOU i Hamburg som ungtjener lige efter jeg gik ud af skolen som 17-årig 1958.