Klasseværelset. Stor respekt for læreren, som desværre er så dårligt lønnet, at han må have 2 jobs.