Mens andre i smuglerbanden afleder toldernes opmærksomhed.