Anders Bondo Christensen kender de fleste som formanden for Danmarks Lærerforening. Jeg havde Anders som studerende i 1980erne på et liniehold, hvor det faglige og sociale supplerede hinanden rigtig godt. På studieturen til Vigsø arbejdede vi meget seriøst, men sang også vort hjemlands vemodige sange i den lyse nat.