Mens Fateh fik sig en smøg, overtog jeg årerne. Jeg fik brug for al min kunnen fra Svendborg Roklub. Det var tungt at ro inde i sivene. Det gik som en leg ude midt på Nilen - med strømmen.