REFORMATIONENS INDFØRELSE I DANMARK - KONGERNES ROLLE. RELIGION og  POLITIK  1500 - 1560.                                 Den 31. okt. 2017 et det 500 år siden Luther opslog sine 95 teser på døren til Wittenberg Slotskirke. Dette blev den enkelthandling, der startede de voldsomme begivenheder i Nordeuropa, som vi kalder reformationen. Det runde jubilæum giver anledning til at besinde os på, hvad der skete dengang for længe siden.                                   Foredraget indledes med Luthers dramatiske opgør med den katolske kirke.Luthers reformtanker lå bag reformationen i Danmark. Flere danskere både munke og verdslige f. eks. hertug Christian, den senere kong Christian 3. havde hørt Luther i Wittenberg. Men hvori bestod egentlig Luthers opgør med den katolske kirke ?  

 Danmark er det første kongerige, der brød med den katolske pavekirke og gennemførte den lutherske reformation

 1. fase fandt sted under kong Christiern 2. 1513 - 1523. Kongen forsøgte at gennemføre en reform af samfundet med land- og bylovene 1520-21. I kirkestriden var Chr. 2. reformkatolik, dvs. han ønskede reform af kirken, men ikke brud med den katolske kirke. Efter flugten 1523 levede konge og dronning Elisabeth i exil i Nederlandene. De konverterede begge til Luthers lære 1524.

I 2. fase under kong Frederik 1. 1523 - 1533 fandt den egentlige kirkekamp sted mellem de lutherske prædikanter og den gamle katolske kirke. Hvilken kirkepolitik fulgte kongen: katolsk, reformkatolsk eller luthersk ? Særlig voldelig var den såkaldte klosterstorm, hvor borgerne i byerne drev tiggermunkene ud af deres klostre. Hvem stod bag disse aktioner ?

Under den såkaldte Grevens Fejde 1534 -1536 kæmpede borgere og bønder for at få genindsat Christiern 2. som konge. Adelen - overvejende katolsk - kæmpede for at få den lutherske hertug Christian til konge ! Hvordan hang det lige sammen ? Adelens professionelle lejetropper besejrede borgernes og bøndernes sammenrend af soldater.

Den 29. juli 1536 indtog hertug Chr. det belejrede København - totalt udsultet efter 1 års belejring. Den 12. august begik Hertug Chr. statskup, der både sikrede ham den politiske magt i landet , penge til aflønning af soldaterne - samt afskaffelse af den katolske kirke i et hug!- en genistreg som vil blive uddybet i foredraget.

!537 blev Christian og Dorothea kronet som konge og dronning. Samme år år kom Kirkeordinansen for den ny lutherske kirke i Danmark - Norge.

I foredraget belyser jeg dramaets hovedpersoner: Christiern 2., Frederik 1., og Christian 3., Hans Tausen, Poul Helgesen, Peder Palladius m. fl.

Foredraget afsluttes med spøgsmålene: HVORDAN blev Luthers reformation gennemført ude i de 1000er af katolske sogne? - samt: HVAD betød det at Danmark blev luthersk?

Foredraget ledsages af talrige BILLEDER, der gør historien nærvæende.