DANSK VESTINDIEN  - "Det tabte paradis?"                                                                             Den 31. marts 2017 er det 100 år siden Danmark solgte Dansk Vestindien til USA for 25 mill dollars. Jubilæet giver anledning til at se nærmere på Dansk Vestindien. Hvert år fejres Transferday 31. marts på US Virgin Islands. Til 2017 er den store jubilæumfest under planlægning. I Danmark er Nationalmuseet og mange andre i gang også. Vil/tør det officielle Danmark sende dronning Margrethe til Transferday 2017 til US Virgin Islands?                                        Foredraget belyser den europæiske baggrund for kong Christian den 5.s beslutning ca. 1670 om, at Danmark skal med i koloniseringen af den ny verden. I København udtænkes den globale, økonomiske plan: tekstiler fra kolonien i Trankebar, geværer fra Hellebæk Geværfabrik og masser af brændevin sejles ad trekantruten til Guldkysten (i dag Ghana), byttes her til slaver som sejles til kolonierne i Dansk Vestindien for at blive solgt der, mens skibene lastes med sukker, rom, tobak og mahognytræ og sejles hjem til København med stor fortjeneste.

I foredraget kommer jeg ind på Danmarks deltagelse i den atlantiske SLAVEHANDEL, der samlet overførte 12-15 mill negre fra Afrika til Caribien og Amerika. Danmark overførte ca. 100.000 slaver på danske slaveskibe til Dansk Vestindien. Denne trafik belyses ud fra fregatten FREDENSBORGs sejlads på trekantruten 1767-68. Dette slaveskib og denne sejlads er den bedst dokumenterede i hele den danske slavehandels historie. De bevarede dokumenter som lister over mandskabet, over provianten, over bevæbningen  og spisetaksterne for mandskab og slaver giver tilsammen et levende - og rystende - billede af livet ombord, hvor frygten for slaveoprør altid lurede.

Foredraget belyser, hvordan Danmark erobrer og koloniserer de 3 små øer i Caribien: St. Thomas 1672, St. Jan 1718 og St. Croix der købes af Frankrig 1733. Starten er vanskelig: de første kolonister er ikke Guds bedste børn, malariaen hærger - og så slaveoprøret på St. Jan 1733, det alvorligste i hele Caribiens historie. SLAVERIET i kolonitiden belyses udførligt. Hvilken skæbne fik slaverne ude på plantagerne? - Hvordan så planterne/de hvide plantageejere på slaverne? - Hvilke mulighede havde slaverne for at blive frie? Det korte svar: 4 muligheder - 1 lovlig, 2 ulovlige og 1 radikal. Jeg kommer ind på det sidste slaveoprør 1848, som førte til slavernes frihed - samt Peter von Scholten rolle i affæren.

Jeg belyser den sidste danskertid op til salget af øerne 1917 med en del interessante fotos. Overgangen til frihed vanskelig, og økonomien dårlig. Sukkerroerne er ved at udkonkurrere sukkerrørerne. Danmark prøver at sælge øerne flere gange. Først 1917 gik handelen i orden: De Dansk Vestindiske Øer blev til US Virgin Islands, og Danmark fik 25 mill dollars. De snart 100 år under USA belyses i hovedtræk.

RESEARCHEN omfatter både kilder og litteratur fra samtiden og forskningen i dag. Informationer og fotos fra min rejse til Dansk Vestindien februar 2015 indgår.

"BILLEDER SIGER MERE END 1000 ORD" - foredraget ledsages af talrige historiske  BILLEDER fra samtiden både af slavehandlen i Afrika, slaveskibene og slaveriet i Caribien, som bringer historien ganske tæt på os.  

Se BILLEDER (et mindre udvalg) i næste boks - gå til "Mere"