DENGANG DANMARK VAR SLAVENATION 1650 - 1848.                              Den 31. marts 2017 er det 100 år siden Danmark solgte Dansk Vestindien til USA for 25 mill dollars. Dette giver anledning til at se nærmere på dansk slavehandel og dansk slaveri, inden disse kapitler forsvinder  ned i den store "glemmebog".                                                           Foredraget giver indblik i en ofte glemt side af Danmarkshistorien. Danmark deltog aktivt i SLAVEHANDELEN på Afrika og SLAVERIET på de Dansk Vestindiske Øer i perioden 1650 til 1848 på linie med de store slavenationer som England, Frankrig, Spanien og Portugal. Danske slaveskibe, ejet af både kongen og rige storkøbmænd i København, sejlede i perioden ca. 100.000 slaver fra Guldkysten (i dag Ghana) til de Dansk Vestindiske Øer. Danmark var det sidste land i Europa, som ophævede slaveriet. Det gjorde generalguvernør Peter von Scholten i 1848 hårdt presset af et slaveoprør, som uden hans indgriben kunne eskalere til et blodbad.

Fregatten FREDENSBORG og dens tur på trekantruten København - Guldkysten (i dag Ghana) - Dansk Vestindien 1767-68 med 265 slaver om bord er den bedst dokumenterede slavesejlads i den danske slavehandels historie. De bevarede dokumenter som lister over mandskabet, over  provianteringen, over bevæbningen, over spisetaksterne for mandskabet og for slaverne giver tilsammen et levende - og rystende - billede af livet om bord på et slaveskib, hvor frygten for slaveoprør altid lurede.

I foredraget belyses spørgsmål:

- om slaveopkøbene på Guldkysten: hvordan foregik disse konkret? - hvad kostede 1 slave?

- Om sejladsen på Mellempassagen fra Guldkysten med 265 slaver om bord til Dansk Vestindien: hvilke forhold levede slaverne under? - hvilke forhold måtte mandskabet arbejde under ?

 - Om  salget af slaverne på St. Croix i Dansk Vestindien: hvordan foregik salget af slaverne i Christiansted? - hvor stor blev fortjenesten? - og hvem strøg den?

 - Om FREDENSBORGs hjemrejse mod København lastet med guld, elfenben, mahogny, sukker og rom: blev hjemrejsen til rederiets forgyldning eller ruin ?

I foredraget fortælles generelt om Danmarks engagement i den atlantiske slavehandel  samt om SLAVERIET på de Dansk Vestindiske Øer: hvilke forhold levede slaverne under ? -hvordan så man på slaverne ? -  hvilke muligheder havde slaverne for at blive frie? Det korte svar: 4 muligheder: 1 lovlig, 2 ulovlige og 1 radikal.

 

 

RESEARCHEN omfatter både kilder og litteratur fra samtiden og senere forskning. Samtidige kilder til slaveriet, dokumenter fra slaveskibet FREDENSBORG, kaptajnens logbog mm giver et rystende, men meget præcist billede af denne grumme virkelighed.

"BILLEDER SIGER MERE END 1000 ORD" - Foredraget ledsages af talrige historiske BILLEDER,DOKUMENTER mm. fra samtiden, der gør sagen særdeles konkret og nærværende, samt af fotos fra de smukke øer, i dag US Virgin Islands, som jeg besøgte i februar 2015. 

Se BILLEDER (et mindre udvalg) i næste boks.