Villa "TÅRNBORG" fra år 1900.
Foto fra før restaureringen ca.2012.