Prinsebroen var stedet hvor prins Christian, den senere kong Chr. 8, i 1829 allernådigst gav tilladelse til, at "Termeriet" som var det gamle navn på skoven, nu måtte kaldes Christiansminde.