DEN TYSKE AKTION MOD JØDERNE I DANMARK OKTOBER 1943.           DEN 9.APRIL 1940 blev Danmark besat af Tyskland. I de første år med den såkaldte samarbejdspolitik blev sagen om de danske jøder ikke aktuel. Dette er bemærkelsesværdigt, fordi i alle de øvrige tyskbesatte lande blev der indført antijødiske love. Samtidig begyndte tyskerne at deporterede  jøder til  Ausschwitz og andre dødslejre.

I SOMMEREN 1943 blussede uroen op i Danmark: sabotageaktioner, strejkebølger, slagsmål med tyske soldater. Tyskerne reagerede på dette såkaldte  augustoprør med trussel om særdomstole og dødsstraf. Regeringen gik af. Tyskerne indførte undtagelsestilstand 29. august. Forhandlingspolitikken brudt sammen.

Nu var tiden kommet til de danske jøder.  Den tyske aktion planlægges i september og gennemføres mellem den 1. og 2. okt., men blev den helt store fiasko. 

Her følger så historien om det ene mirakel efter det andet:

1. Hvorfor blev den tyske jødeaktion røbet inden den gik igang?

2. Hvordan lykkedes det at skjule og redde over 7000 jøder over Øresund til sikkerhed i Sverige?

3. Hvorfor blev de 481 danske fanger i KZ-lejren Theresienstadt ikke sat på et et transporttog østpå til Ausschwitz? - Hvem beskyttede dem?

4. Hvordan gik det til, at  langt de fleste fanger blev reddet hjem i live med De Hvide Busser medio april 1945? - og hvorfor ?

 

I foredraget kommer jeg ind på disse spørgsmål:

1. Hvad var den politiske baggrund for den tyske jødeaktion 1.-2. okt. 1943 ?

2. Den tyske planlægning og gennemførelse af aktionen

3. Miraklet: flugten/redningen af godt 7000 danske jøder over til Sverige i okt. 43 og deres  eksil i Sverige indtil freden 1945

4.Tragedien: arrestationen af 481 danske jøder som blev sendt til KZ-lejren Theresienstadt og deres ophold her indtil april 1945

5. Hjemkomsten efter krigen: hvordan blev jøderne fra Sverige og Theresienstadt modtaget?

I foredraget medtager jeg udvalgte FLUGTHISTORIER fra dengang, fortalt af jøderne eller deres hjælpere. Disse historier give et fint indblik i situationen og tilstanden "mennesker på flugt".

   

 

 

Redningen af de ca. 7000 danske jøder fra tyskerne er helt enestående i HOLOCAUSTs historie i Europa. Det er en historie om frygt og håb, om hjælp og mod, men desværre også iblandet tragedier. Denne historie er værd at fortælle - også i dag !

 

RESEARCHEN  bag foredraget omfatter et grundigt forarbejde med faglitteratur og kilder. Den mentalitetshistoriske synsvinkel sætter fokus på personernes tanker, følelser og reaktioner. Breve, dagbøger og dokumenter er vigtige og velegnede kilder hertil.

 

"BILLEDER SIGER MERE END 1000 ORD" - hedder det. Fotos,breve, dokumenter fra tiden er med til at levendegøre foredraget fortilhørerne. Disse billeder er med til at give en forståelse af personerne dengang - både tyskerne, jøderne og deres hjælpere.

 

SE BILLEDER (et mindre udvalg) FRA FOREDRAGET I NÆSTE BOKS - GÅ TIL "Mere"