Kineser trækker dansker i rickshaw i Shanghaj - er det OK?
Der stod altså 20 kinesere og sloges om at tjene en skilling!
Så ryger ens principper!