5. real 1958 efter afsluttet præliminæreksamen. Næste år realeksamen if. den ny skolelov 1958.