KORT INFO OM FOREDRAGENE:

 Leonora Christiana    er ved at blive in i dansk underholdning. I januar opførte Odense Teater i samarbejde med Den fynske Opera og Odense Symfoniorkester musicalen "Leonora Christina". Sidste nyt er Danmarks Radio, der planlægger en stor historisk serie over Leonora Christina. I den anledning tilbyder jeg et foredrag om

LEONORA CHRISTINA - "DRONNINGEN AF BLÅTÅRN".  Se indhold nederst på siden                                                                                                       

 

 

 CHRISTIAN 4. - mennesket bag myten

I hele kongerækken træder Chr.4. frem som den mest kendte. Han lever i vores bevidsthed som en myte - myten om byggekongen og om heltekongen kendt fra nationalsangen og "Elverhøj". Historikerne har forlængst gennemhullet myten, men kan intet stille op mod den sejlivede myte. Foredraget går bag om myten for at finde personen Christian. Ud fra kongens mange breve (over 3000 bevaret), ud fra vurderinger i samtiden og ud fra de mange malerier af kongen. Resultatet: et nyt portræt af mennesket og manden Christian, en spillevende mandstype vi kender så godt i dag - den patriarkalske mand. Vi kommer så tæt på personens tanker og følelser, at urørlighedszonen er lige ved at være ophævet.

Foredraget ledsages af talrige billeder fra samtiden, der bringer Chr. 4. tæt på os. 

 

KINA - fra fattigt uland år 1900 til stormagt år 2000.

Det gamle Kina i kejserdømmets sidste tid belyses i glimt: opiumsrygning, indsnøring af kvindefødder, kamelkaravaner på Silkevejen, bokseropstanden mm. Den borgrelige revolution indføret Republikken Kina 1912, der skildres ved indblik i hovedstaden Beijing i 1920erne og i den internationale havneby Shanghai, "Østens Paris", 1930erne. Den lange borgerkrig mellem Chiang Kai-sheks regeringshær og Mao Zedongs oprørshær 1927-49 blev afbrudt af Japans angreb på Kina 1937, som startede 2. verdenskrig i Fjernøsten. Den Kinesiske Folkerepublik under Maos ledelse 1949-76 belyses ved Maos to katastrofale kampagner. "Det Store Spring Fremad" 1958-60 skulle bringe Kina på højde med Englands industri på 15 år, men endte med at ca 40 mill døde af sult og hungersnød med kannibalisme i flere provinser. "Den Store Kulturrevolution" 1966-69 skulle højne massernes revolutionære bevidsthed, men endte i det totale kaos som rødgardisterne skabte med angreb på alle "revisionister og klassefjender", bogafbrændinger, smadring af gamle kulturskatte og store menneskelige lidelser. Efter opgøret med Mao og "Fire-banden (med Maos enke i spidsen) 1976-80 indførte Deng Shaoping de reformer, der førte til den særlige kapitalisme, som kendetegner Kina i dag. Demokratibevægelsen med studenternes 4 uger lange demonstration på Den Himmelske Freds Plads blev som bekendt brutalt nedkæmpet af tanks. Kommunistprtiet har fortsat et fast greb om styret af "Riget i Midten" med 1,4 milliarder indbyggere.

Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som gør de historiske dramaer nærværende for tilhørerne. 

Foredraget afholdes på Svendborg Seniorakademi den 10. jan., 17. jan, 24. jan., 31.jan. og 7. febr. 2020

¤ DANSK VESTINDIEN - "DET TABTE PARADIS?"        Danmark deltog aktivt i den atlantiske SLAVEHANDEL og overførte på danske slaveskibe ca. 100.000 negre fra Guldkysten til Dansk Vestindien. Negrene indgik i SLAVERIET  i kolonitiden op til slavernes frihed 1848. Herefter den sidste danskertid op til salget af øerne 1917 - samt US Virgin Islands 1917 - 2017.

MERE INFO : TRYK PÅ "Mere" ØVERST TIL HØJRE.

Foredraget er tidligere holdt:

 17.1.2017 i OK-Klubben i Ebeltoft, 24.1.17 Historiens Hus i Odense, 1.2.17 Ejby Ældreklub, 8.2.17 Fredericia Museums Venner, 22.217 Vestamagers Bibliotek i Tårnby, 1.3.17 Frederiksholm Kirke i Sydhavn Sogn KBH,  7.3.17 Måløv Kulturhus i Ballerup, 9.3.17 Hørning Bibliotek, 13.3.17 Studenterkursus Sønderjylland i Toftlund, 15.3.17 Biblioteket i Værløse, 16.3.17 Lokalhistorisk Fore. i Gudme, 22.3.17 Kulturhuset i Fløng, 29.3.17 Ringkøbing Museumsforening, 18.4.17 Ældresagen i Stenløse, 31.7.17 Kulturfestival i Nakskov, 22.8.17 Brødremenigheden i Christiansfeld, Viborg Domkirke 5.9.17, Seest Kirke 2.10.17, AOF Faaborg 4.10.17, AOF Hvidovre 23.10.17, 9.11.17 Egense Rantzausminde Foredragsfore., 15.11.17 AOF Senior-Universitetet i Slagelse, 17.11.17 i FOF i Bispegården i Aarhus, 23.11.17 i Præstegårdsladen i Thorsager, 18.4.18 i Vor Frelsers Kirke i Odense, 5.11.18 Vor Frue Kirke i Svendborg,

¤ DENGANG DANMARK VAR SLAVENATION : Danmark var aktiv i den atlantiske SLAVEHANDEL og overførte på danske slaveskibe ca. 100.000 negre fra Guldkysten til Dansk Vestindien. Slavehandelen belyses med slaveskibet FREDENSBORGs rejse på trekantruten 1767-78 med over 264 slaver ombord fra Guldkysten (i dag Ghana) til Dansk Vestindien. Hvordan var  slavernes forhold ombord? - og mandskabets?   Slavernes skæbne på den danske koloni i Caribien belyses på Whim Plantation - en typisk sukkerrørsplantage på St. Croix.

MERE INFO: TRYK PÅ "Mere" ØVERST TIL HØJRE.

Foredraget er tidligere holdt:

13.3.14 i Helligånskirken i Aarhus, 25.22.15 Lokalhist. Forening i Skårup, 26.2.15 i FOF og Svendborg Marinefore., 11.3.15 Svendborg Bibliotek, 14.9.15 i Odd Fellow Logen i Nyborg, 1.10.15 i Dalum Kirke, 25.1.16 i Fredens Kirke i Odense, 29.3. i Bellinge Lokalhist. Fore., 1.11. 2017 Industriens Foredragsfore. Aarup , 20.11.17 Silkeborg Foredragsfore., 4.9.2018 Dansk Magisterforenings Seniorklub i Odense, 4.10.2018 Folkeuniversitetet i Egedal i Stenløse

¤ DEN TYSKE JØDEAKTION I DANMARK OKTOBER 1943 - eller  MIRAKLET:     REDNINGEN af ca 7000 jøder til Sverige. - Noget om flygtninge dengang. - SAMT TRAGEDIEN: ca. 450 jøder til KZ-lejren Theresienstadt. Danmarks "finest our"under besættelsen. Hvad kan vi lære af denne historie?  - En enestående historie om frygt og håb, om ondskab, og ikke mindst om hjælpsomhed og heltemod. En historie om personer i Danmark, der påtog sig et ansvar, trådte i karakter og gjorde en forskel. Tænk f. eks. på Maude og hr. Stein i MATADOR. Hvem havde forestillet sig, at 7000 jøder blev skjult for tyskerne og sejlet over til Sverige i nattens mulm og mørke. Oktober 43 blev vores "finest hour" under besættelsen. Hvordan kunne dette mirakel ske i Danmark? - mens jøderne i Norge fik en grusom skæbne i tyske KZ-lejre. Kun 472 danske jøder blev arresteret og sendt til KZ-lejren Theresienstadt, der var en gennemgangslejr. Men herfra blev ingen danske fanger sendt på transport østpå til Ausschwitz. Hvem beskyttede dem? I april 1945 kom 423 jøder mirakuløst hjem til Danmark med grev Bernadottes hvide busser.

MERE INFO: TRYK PÅ "Mere" ØVERST TIL HØJRE.

Foredraget er tidligere holdt:

29.10.13 Svendborg Bibliotek, 10.2.14 Hotel Troense, 19.3.14 Hans Tausens Kirke i Odense, 21.8.14 Bolbro Kirke i Odense, 24.9.14 Odins Y Mens Club i Odense, 1.10.14 Seniorhøjskolen i Birkende, 7.10.14 Troense Sognehus, 9.10.14 Helligåndskirken i Aarhus, 18.3.15 Folkeuniversitetet i Svendborg, 8.4.15 Midtfyns Seniorværksteder, 13.4.15 Højby Seniorfore., 14.3.16 Folkeuniversitetet i Hobro, 12.4.16 Aarhus Y Mens Club Marselisborg, 18.5.17 OK Klubben i Kolding, 16.11.17 Ældresagen i Haslev, 26.4.18 AOF Brøndby, 15.2.2019 Smidstrup Forsamlingshus, 28.11.2019 i Grejsdalens Sognehus

 

¤ DEN ISRAELSK - PALÆSTINENSISKE KONFLIKT - historisk og aktuelt.                 Her i 2018 fylder staten Israel 70 år, men man kan ikke sige, at staten ældes med ynde. Jubilæet og USAs ny ambassade i Jerusalem har fået mange palæstinensere til at protestere voldsomt. Israelske soldater har såret og dræbt mange under demonstrationerne. Denne aktuelle konflikt har lange røder , der går helt tilbage til Israel i Gamle Testamente, over romerriget, middelalderen og frem staten Israel 1948. Særlig vægt på tiden 1900-1948 med zionismen og den jødiske indvandring til Palæstina for at forstå konflikten mellem jøder og arabere helt op til i dag.

MERE INFO: TRYK PÅ "Mere" ØVERST TIL HØJRE.

Foredragt er tidligere holdt:

23.10.13 Dansk Magisterfore. Seniorklub Odense, 23.11.13 Folkeuniversitetet i Svendborg, 12.09.18 Senior-Universitetet i Slagelse

 

                           

¤ LOUISE RASMUSSEN-bedre kendt som GREVINDE DANNER.                                   Født som uægte barn af fattig tjenestepige - blev elskerinde med rig bogtrykker, men giftede sig med kongen og døde som mangemillionær. Det lyder som et Askepot-eventyr, men, men , men -------------.

Jeg kommer først ind på hendes liv som Louise Rasmussen fra hun blev født 1815 til hun blev gift med kong Frederik 7. i 1850. Miljøet i København i guldalderen ca. 1800 til 1850 skildres. Både glansbilledet af guldalderen med det blomstrende kulturliv. Og bagsiden af medaljen med boligslum, kriminalitet, prostitution og kønssydomme. Som ganske ung fik Louise den rige Carl Berling som elsker, senere også prins Frederik. Hendes ry i København er efterhånden noget blakket - "denne uanstændige dulle fra balletten" - nu med to rige elskere. Berling er hendes store kærlighed, men hun gifter sig med Frederik. Hvordan gik det lige for sig ? 1849 flytter hun ind på Christiansborg Slot, nu som kongens oficielle kæreste. Louise bliver 1850 gift med kong Frederk 7., som giver hende titlen Grevinde Danner. Hun får et liv i luxus, men bliver ikke lykkelig. Ægteskabet mellem denne kone fra det fattigste København og den drikfældige monark skildres. Begge hånes af adelen og borgerskabet i byen og hænges ud i usmagelige smædeskrifter, der grænser til majestætsfornærmelse. Til sidst skildrer jeg Luise som pensionist med titel af enkefru lansgrevinde Danner fra kongens død 1863 til hendes egen død 1874. Som pensionist blomstrer hun op, tager på talrige dannelsesrejser til Europa, får kontakt med sin uægte søn i England (gæt hvem faren er), og intim forbindelse med Carl Berling. Endelig er det interessant at se, hvordan hun socialpolitisk forvalter millionformuen. Glemmer hun sin egen fattige opvækst i Københavns slum ?

MERE INFO: TRYK PÅ "Mere" ØVERST TIL HØJRE.

Foredraget er tidligere holdt:

12.11.13 Risbjerg Kirke i Hvidovre, 22.1.15 Forenigen Norden i Svendborg, 30.1.2019 Nørre Aaby Seniorskole, 17.9.2019 i Jægerspris for Folkeuniv. i Frederkssund

¤ GULDALDEREN I DANMARK - eliten i kunst og kultur samt bagsiden af medaljen fra krisen og fallitten 1815 til nationalismen, demokratiet og krigen 1848 - 1850 

 Ulykkerne vælter ind over landet: slaget på Rheden 1801, Københavns bombardement 1807, statsbankerotten 1813 og tabet af Norge 1814. MEN guldalderkunsten for den rige og dannede elite bobler frem: romantikken i litteraturen med "Guldhornene" 1803 og malerne med Eckersberg og alle hans elever Købke, Rørbye, Marstrand m. fl.  

Bagsiden af madaljen belyses ved Københavns elendige sociale forhold: fattigdommen, sygdomme, prostitution - samt forbrydelse og straf i byens liv belyses. To kendte mønsterbrydere, der fra samfundets bund kæmper sig over på solsiden, belyses indgående.

Den stigende nationalisme fører til nationalromantikken i kunsten samt  til krigen 1848-50 og til grundloven 1849. Katastrofen 1864 lukker og slukker for guldalderen.

MERE INFO: TRYK PÅ "Mere" ØVERST TIL HØJRE.

Foredraget er tidligere holdt:

6.11.2017 Kolorithøjskolen i Herning, 13.3.2018 Ældresagen i Stenløse, 21.3.2018 Magister Seniorklub Odense, 

 

 

REFORMATIONENS INDFØRELSE I DANMARK - KONGERNES ROLLE. RELIGION OG POLITIK 1500 - 1560.

Luthers dramatiske opgør med den katolske kirke ligger bag reformationen i Danmark. Kongeriget Danmark var det første land, som gik over til den ny tro.Her foregik 1. fase under kong Christiern 2.1513 - 1523. Kongen fulgte en reformkatolsk politik, der blev afbrudt ved adelens fordrivelse af kongen 1523.

Under Kong Frederik 1. 1523 - 1533 fandt den egentlige reformationskamp sted mellem de lutherske prædikanter og den katolske kirke. Hvilken politik førte kongen: katolsk, reformkatolsk eller luthersk ?

Grevens Fejde 1534-1536 var borgerkrig mellem borgere/bønder og adelen. Ikke en religionskrig.

Kong Christian 3. indtog til sidst det belejrede København 29. juli 1536. Og 12. august begik kongen statskup, der både sikrede ham den politiske magt i landet, penge til aflønning af hæren - samt afskaffelse af den katolske kirke !    Dette uddybes nærmere i foredraget. 1537 kom Kirkeordinansen for den ny lutherske kirke i Danmark - Norge. Herefter drøftes hvordan Luthers reformation blev indført i de enkelte sogne. Og til sidst :hvad betød det , at Danmark blev luthersk?

For mere info TRYK PÅ "Mere" ØVERST TIL HØJRE.

Foredraget er tidligere holdt:

20.1.16 "Industrien" i Aarup, 8.3.16 Sct. Paulskirken i Aarhus, 1.10.16 i Ballerup Præstegård, 3.11.16 på Svendborg Bibliotek, 2.2.17 Marslev Menighed, 20.3.17 Lokalhistorisk Foren. i Bellinge, 5.4.17 Senior Magister Klub i Odense, 23.10.17 AOF i Hvidovre, Gudme Lokalhist. Forening 26.10.17,

DENGANG I 50erne - NOGET OM ERINDRNGER.

Et foredrag med lyd og billeder - velegnet til at ruske op i den lidt rustne hukommelse, til at genopleve vi pensionisters ungdom. Jeg husker alt det du (næsten) har glemt.

1950 var Danmark endnu et landbrugsland, men Marshall-hjælpen og Ferguson-traktoren afskaffede både de 1000er af heste samt karle og piger på gårdene. En hel livsform forsvandt på landet. I byerne var der fortsat nøjsomhed, fattigdom og høj arbejdsløshed efter krigen. Først 1958 vendte konjunkturerne. De ny velfærdsgoder kom på markedet. Fjernsynet kom til og ændrede for altid vores vaner hjemme i stuerne. Og bilen. Og parcelhuset. Og ferien sydpå med Tjæreborg eller Spies. Og ---. Det kostede altsammen. Kvinderne måtte ud og tjene penge - ofte som ufaglærte - for at få råd til alt det ny. Hvad betød nu alt dette? - for den enkelte familie? - for samfundet? For resten: hvad lavede vi om aftenen før fjerbsynet?

Amerikaniseringen satte sig på kulturen: film, mode, dans, musik - alt fra Guds eget land slugte danskerne - især undommen: James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Elvis Presly - fortsæt selv rækken af idoler. Hvilke film så du dengang? - hvilken musik hørte du? - gik du i jazzklub?

I foredraget viser jeg billeder fra 50erne, som er velegnet til at genopfriske vores nedslidte hukommelse. Samt afspiller lydoptagelser fra dengang: Poul Reichardt, Gunner NU-Hansen, Pressens Radioavis om ungarn 1956, Hans Hedtoft-forliset mm.

Foredraget er tidligere holdt :

 Hjallese Eftermiddagsklub 30.1.17, Slægthistorisk Forening i Storkøbenhavn 28.10.17,

 

DANMARK I 1960erne - årtiet med både OPGANG og OPRØR.

1960erne blev OPGANGSÅRTIET, hvor velfærdstaten med fuld beskæftigelse og social tryghed blev realiseret. Parcelhus- Danmark og beton- Danmark blev bygget. Familien DK fik råd til alle de ny forbrugsgoder: komfuret, køleskabet, vaskemaskinen, støvsugeren og fjernsynet der for altid ændrede vores hjemmevaner. Drømmen om bilen blev til virkelighed. Og ferien sydpå med Tjæreborg eller Spies. Men huset, bilen, ferien mm kostede, og den hjemmegående husmor kom ud på arbejdsmarkedet. Da hun stadig var husmor, fik hun dobbeltarbejde. En revolution i kærnefamilien lurede og brød ud i 70erne.

1960erne blev også OPRØRSÅRTIET med reaktion mod forældregenerationens materialisme: protester og opbrud i normer og traditioner.Ny normer i mode, musik, boformer, kønsroller, og studenteroprør i Paris, København og Aarhus i maj 68. Samt protestaktioner mod atomkrig og Vietnam-krigen.

Foredraget brydes jævnligt af BREAKING NEWS - udland: Gagarin den 1. mand i rummet april 61, Berlin-muren august 61, Cuba-krisen okt. 62, mordet på Kennedy nov. 63 mm.

Samt BREAKING NEWS - indland: 4 betjente skudt 18. sept. 65, Margrethe og Henrik gift 10. juni 67 mm.

Foredraget ledsages af billeder, der bringer 60erne frem i erindringen.

Foredraget er tidligere holdt:

20.4.2017 Næsby sognegård, 24.1.2019 Torsdagscafeen i Ballerup,   

LEONORA CHRISTINA "Dronningen af Blåtårn" 1621-1698

Kong Chr. 4.s datter der levede i sus og dus på solsiden de første 42 år, de næste 22 år som politisk fange i statsfænglet i Blåtårn, og de sidste  13 år i Maribo Kloster. Leonora Christinas ægteskab og samliv med rigshofmester Corfitz Ulfeldt er historien om kærlighed, magt, ambitioner, højforræderi og ensomhed. Corfitz Ulfeldts (og hendes egne?) ambitiøse planer om at tage magten fra kong Frederik 3. (hendes halvbror) og genindføre den katolske kirke i Danmark førte hende ind i 4 fængsler: Malmø, Hammershus, Dover Castle og Blåtårn. Vi kender Leonora Christina fra hendes 2 bøger. Den mindre kendte franske selvbiografi, skrevet 1673 i hendes 10. fangeår i Blåtårn, hvor hun beskriver sig selv som den forfulgte uskyldighed, der sider uden dom i kongens fængsel. Den kendte Jammersminde om det lange fængselsophold i Blåtårn, hvor hun opfatter sig selv som "Kristi Korsdragerske", der med Guds hjælp udholder alle trængsler og de mange fangeår. Altså 2 vidt forskellige udgaver af Leonora Christia. Vi må ikke lade os narre. Bodil Wamberg advarer os i bogen "Leonora Christina. Dronningen af Blåtårn": "Leonora Christina er løgnens mester. Hun er et af disse højt begavede mennesker, der lyver suverænt og overbevisende for sig selv og andre for at klare livet". Foredraget giver et bud på den sande Leonora Christina.

Fordraget er ledsaget af talrige billeder og kilder fra samtiden, som gør dramaet levende for tilhørerne.

Foredraget er tidligere holdt: 1. 11. 2012 i Skårup Kirkelade, 1.3.2013 i Svendborg Seniorakademi

 

 

TRYK PÅ "Mere" ØVERST TIL HØJRE FOR MERE INFORMATION OM HVERT ENKELT FOREDRAG.

KOMMENDE FOREDRAG - SOM JEG ER BOOKET TIL:

22.8.17. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Højskoledage i Brødremenigheden i Christiansfeld

30.9.17. Da DK var slavenation. Allesø-Næsbyhoved Broby menighed.

2.10.17. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Seest Kirke i Kolding

23.10.17. Reformationen i DK. AOF i Hvisovre.

26.10.17. Reformationen i DK. Gudme Lokalhist. Forening.

28.10.17. Dengang i 50erne. Slægtshist. Forening for Storkøbenhavn i Herlev.

1.11.17. Da DK var slavenation. Industriens Foredragsfore. i Aarup.

6.11.17. Guldalderen i DK. I Kloritten i Herning.

9.11.17. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Egense Rantzausminde Foredragsfore. i Svendborg.

15.11.17. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? AOF Senior-Universitetet i Slagelse.

16.11.17. Tyske aktion mod jøderne i DK oktober 1943. Ældresagen i Haslev.

17.11.17. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Bispegården i FOF  i Aarhus.

20.11.17. Da DK var slavenation. Silkeborg Højskolefore.

23.11.17. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Præstegårdsladen i Thorsager i Rønde.

20.2.18. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Kristrup Højskolefore. i Randers.

28.2.18. Da DK var slavenation. Præstebro Kirke i Herlev.

18.4.18. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Korsløkke Kirke i Odense.

26.4.18. Tyske aktion mod jøderne i DK oktober 1943. AOF i Brøndby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.18. Danmark som slavenation. Magistrenes Seniorklub i Odense.

12.9.18. Det hellige land - de lange linier i Israels/Palæstinas historie. AOF-Senior-Universitet i Slagelse.

4.10.18. Danmark som slavenation. Folkeuniversitetet i Egedal, 3660 Stenløse.

5.11.18. Dansk Vestindien. Vor Frue Kirke i Svendborg.

24.1.19. Danmark i 60erne. Ældreklibben i Ballerup i Sognehuset.

30.1. 19. Louise Rasmussen - bedre kendt som Grevinde Danner. Nørre Aaby Seniorskole i Sognehuset

13.2.19. Den tyske aktion mod jøderne i DK oktober 1943 i Smidstrup Forsamlingshus , 7000 Fredericia

15.5.19. Louise Rasmussen - bedre kendt som Grevinde Danner. SeniorTræf i Baptistkirken i Roskilde

17.9.19. Louise Rasmussen - bedre kendt som Grevinde Danner. Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris under Folkeuniversitetet i Frederikssund,

28.11.2019 Den tyske aktion mod jøderne i DK oktober 1943 i Grejsdalens Sognehus i Vejle

10., 17., 24. og 31. januar 2020 Kina fra fattigt uland år 1900 til stormagt i dag. I Seniorakademiet i Svendborg

27.2.2020 Tyske aktion mod jøderne i DK okt 1943. I Nørremarkskirken i Vejle

18.3.2020 Leonora Christina - Dronningen af Blåtårn i Sognets Hus i Fløng

14.11.2020 Dengang i 50erne - Noget om erindringer . Gudme Lokalhistoriske Forening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERSIGT OVER HOLDTE FOREDRAG