KORT INFO OM FOREDRAGENE:

 GULDALDEREN I DANMARK - eliten i kunst og kultur samt bagsiden af medaljen fra krisen og fallitten 1815 til nationalismen, demokratiet og krigen 1848-50.

Ulykkerne vælter ind over landet: slaget på Rheden 1801,Københavnhavns bombardement 1807, statsbankerotten 1813 og tabet af Norge 1814. Men guldalderkunsten for den rige og dannede elite bobler frem: romantikken i litteraturen med "Guldhornene" 1803, malerne med Eckersberg og alle hans elever Købke, Rørbye, Marstrand m fl.

Bagsiden af medaljen belyses ved Københavns elendige sociale forhold: fattigdom, sygdom, epidemier, prostitution - samt forbrydelse og straf. to kendte mønsterbrydere, der fra samfundets bund kæmper sig over på solsiden, belyses indgående. 

Den stigende nationalisme fører til nationalromantikken i kunsten  samt til krigen 1848-50 og til grundloven 1849. Katastrofen 1864 lukker og slukker for guldalderen.

Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som bringer tilhørerne lige ind i Guldaldertiden.

ELISABETH JERICHAU BAUMANN - maler og enfant terrible i Guldalderen (1819-81)

Elisabeth kunne ikke vinde anerkendelse som maler idet nationalistiske Danmark - hun var TYSK - men hun slog igennem rundt om i Europa og Orienten.

Elisabeth klarer sig som kvinde i den mandsdominerede guldalder i kraft af sin personlighed og sine kompetencer.

Elisabeth ville det hele - både karrieren og familien. Hun får 9 børn der kommer i klemme mellem en karrierekvinde og svag ægtemand.

I foredraget belyser jeg Elisabeth som den eneste kvindelige maler i guldalderen - både hendes professionelle karriere og hendes samliv med ægtemanden Jens Adolf Jerichau, billedhugger og Bertel Thorvaldsens efterfølger. Problemet med anerkendelsen hjemme i København får Elisabeth til at søge ud i Europa og helt til Orienten. I Istanbul får hun som kvinde adgang til at male kvinderne i haremmet på sultanens palads Topkapi. 

Foredraget bygger især  på Elisabeths mange malerier, på uddrag af hendes 3 bøger samt på bekrivelsen fra venner som stod hende nær. 

Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som bringer os tæt på kunstneren, ægtefællen og moderen Elisabeth - samt på kunstmiljøerne i København, Rom, London mm.

 

 

 

 

 

 

LOUISE RASMUSSEN - bedre kendt som Grevinde Danner.

Født som uægte barn af fattig tjenestepige, blev elskerinde med den rige bogtrtykker Carl Berling, men blev gift med kong Frederk 7. og døde som mangemillionær. Det lyder som et Askepot-æventyr, men , men , men ------.

Louise lever i den tid man gerne kalder guldalderen, dvs ca. 1800  til 1864. Både glansbilledet af guldalderen med rigt kulturliv og bagsiden af medaljen med slum, fattigdom, sygdom, epidemier, kriminalitet og prostitution skildres som det miljø Louise vokser op i. Som und får hun to elskere, bogtrykker Carl Berling og kronprinns Frederik. Carl er hendes store kærlighed, som hun får et barn med, men ikke kan gifte sig med. Så trekantsdramaet ender med, at hun bliver gift med kong Frederik 1850. Denne gribende kærlighedshistorie belyses med breve mellem de tre nære venner. 

Som grevinde Danner får Louise et liv i luxus, men samlivet med den drikfældige og grovædende monark bliver ikke lykkeligt. Begge hånes af adelen og borgerskabet i København i usmagelige smædeskrifter, der nærmer sig majestætsfornærmelse. Men på rejser rundt  i provensen hyldes parret. Som enkefru lensgrevinde Danner arver Louise en millionformue. Socialpolitisk forvalter Louise denne formue på bedste vis med stiftelsen på Jægerspris for unge tjenestepiger og Dannerhuset i København for udslidte arbejderkvinder. Louise glemte ikke, hvor hun selv kom fra. 

Foredraget ledsages af talrige billeder fra samtiden, som bringer os tæt på Louise og hendes miljø - fra samfundets bund til solsiden.

 

ELLEN NIELSEN - missionær og iværksætter i Kina (1871-1960).

Ellen valgte selv sin helt utrolige livsbane. Den religiøse vækkelse i forbindelse med morens død 1890 fører hende som ganske ung til København. Her arbejder hun som strygejomfru og KFUK-missionær i det hårde miljø blandt prostituerede og alkoholikere. Hun tager lærereksamen på Zahles Seminarium for at kvalificere sig som udsendt missionær. Dansk Missionsselskab sender Ellen til Kina. Efter en jordomrejse ankommer hun til den lille by Dagushan i Manchuriet 1898. Her virker hun til sin død 1960. 

Ellen bliver rystet i sit møde med den kinesiske kultur "Hedenskabet er råddent i bund og grund!" Ellen indleder sin livslange kamp mod kvindeundertrykkelsen: indsnørede fødder, konkubiner, uvidenhed og overtro. I Dagushan opbygger hun et helt skole - og håndværkersamfund: pigeskole for de mindste, for de store piger, husholdningsskole , håndværkerskole og lærerseminarium. Ellen blive kinesisk statsborger for som sådan at kunne opkøbe jord, så hendes skolesamfund kan blive selvforsynende. Ellen er også aktiv i lægemissionen - især under kolera-epidemien i 1920erne

Ellen er den eneste danske missionær, som bliver i Kina efter Mao og kommunisterne tog over 1949. Som godsejer bliver hun fænglet og stemplet som kontrarevolutionær. Ellen kommer fri, får lov til at beholde 2 medarbejdere og to køer mod ikke at missionere eller komme i kirken. Ellen dør 1960. Under Deng Shaoping bliver hun rehabiliteret og æret med en mindesten i Dagushan. Ellens lange, seje træk med mission, undervisning og iværksætteri i en tumultarisk tid i Kina - bokseropstanden 1900, revolutionen 1911, borgerkrigen 1927-49, japansk besættelse 1937-45 og Maos magtovertagelse 1949 - kan man kun anerkende og beundre.

Foredraget er ledsaget af talrige billeder, som er med til at gøre Ellen og hendes kinesiske miljø i Manchuriet nærværende for tilhørerne.

 

LEONORA CHRISTINA - "Dronningen af Blåtårn" (1621-98)

De første 42 år levede Leonora i rigdom og pragt, de næste 22 år sad hun som politisk fange i statsfængslet Blåtårn, og de sidste 13 år som fri person i Maribo Kloster. Hendes ægteskab og samliv med rigshofmester Corfitz Ulfeldt er historien om kærlighed, magtbegær, skyhøje ambitioner og hovmod - samt landsforrædderi. I Den Franske Selvbiografi, som Leonora skrev 1673 i sit 10. fangeår, beskriver hun sig selv som den forfulgte uskyldighed, der sidder uden dom i kongens, hendes halvbrors, fængsel. I den mere kendte Jammersminde skriver hun fænglende (undskyld) om sit årelange ophold i Blåtårn. Her opfatter hun sig som "Kristi Korsdragerske", der med Guds hjælp udholder alle trængslerne. Men vi må ike lade os narre af Leonora. Bodil Wamberg advarer os i bogen "Dronningen af Blåtårn": "Leonora Christina er løgnens mester. Hun er et af disse højt begavede mennesker, der lyver suverænt og overbevisende for sig selv og alle andre for at klare livet".

Foredraget er ledsaget af mange billeder fra samtiden, der bringer os tæt på personen Leonora og hendes miljøer i og uden for fængslerne. 

 

 

                                                                                                        

 

 

 CHRISTIAN 4. - mennesket bag myten

I hele kongerækken træder Chr.4. frem som den mest kendte. Han lever i vores bevidsthed som en myte - myten om byggekongen og om heltekongen kendt fra nationalsangen og "Elverhøj". Historikerne har forlængst gennemhullet myten, men kan intet stille op mod den sejlivede myte. Foredraget går bag om myten for at finde personen Christian. Ud fra kongens mange breve (over 3000 bevaret), ud fra vurderinger i samtiden og ud fra de mange malerier af kongen. Resultatet: et nyt portræt af mennesket og manden Christian, en spillevende mandstype vi kender så godt i dag - den patriarkalske mand. Vi kommer så tæt på personens tanker og følelser, at urørlighedszonen er lige ved at være ophævet.

Foredraget ledsages af talrige billeder fra samtiden, der bringer os tæt på Chr. 4. og det miljø han var præget af. 

 

FASCISMEN I ITALIEN UNDER MUSSOLINI

Mussolinis mål at genskabe Italien som det ny Rom blev søgt realiseret med mange midler: fascistisk ideologi i skolen, uniformering af ungdommen og propaganda i radio og film (mill af italienere var analfabeter). Fokus på Mussolinis brug/misbrug af Roms storhed i antiken. Samt fokus på den ariske racelære: hvor udbredt i Italien ? - hvordan blev den praktiseret ? - hvad skete de med jøderne?

Italien under 2. VK - først som allieret med Tyskland 1939-43, så sammen med de allierede styrker. Borgerkrigen med partisanernes blodige kamp mod de sidste Mussolini-tro styrker og mod den tyske besættelsesmagt. Total kaos og endelig befrielsen foråret 1945.

 

KINA-DAG: KINA fra fattigt uland år 1900 til stormagt i dag:

Foredrag 1: "Det gamle Kina fra 1900 til 1949" - 2 timer

Foredraget belyser det det gamle Kina. Politisk går Kina fra kejserrige indtil 1912, over Republikken Kina 1912-49 til Folkerepublikken Kina 1949. Kina var jo et gammelt bondesamfund. Særlig vægt lægges derfor på livet på landet. Også livet i hovedstaden Beijing belyses - bl. a. af den unge Nordahl Grieg, ham med "Kringsat af fjender". Shanghai, kaldt "Østens Paris", behandles indgåeende: økonomi, kultur, kriminalitet og prostitution. Samt "Little Wienna", den jødiske ghetto bestående af tyske og østrigske jøder der var flygtet fra Hitlers jødeforfølgelser i 30erne. Kina er præget af den tragiske borgerkrig mellem Ching Kai-sheks regeringshær og Mao Zedongs befrielseshær 1927-49. Samt af den grusomme krig som Japan påførte Kina 1937-45. Et lyspunkt er danske Bernhard Sindberg, der under Japans massakre i Nanjing 1937 optræder som en dansk Oscar Schindler og heltemodigt redder tusinder kinesere fra døden. Maos magtovertagelse 1949 afslutter denne epoke. 

Foredrag 2: "Folkerepublikken Kina fra 1949 til i dag" - 2 timer

Foredraget belyse den enorme omvæltning af det kinesiske samfund under Mao fra 1949 til hans død 1976. Mest kendte er hans  store kampagner. "Det Store Spring Fremad" 1956-58 skulle indhente England industrielt på 15 år, men endte i katastrofe med sult, hungersnød , kannibalisme og massedød. "Den Store Proletariske Kulturrevolution" 1966-69/76 var rettet mod den moderate fløj i kommunistpartiet, kaldt "revisionister og klassefjender". Mao-kulten når vanvittige højder: "Mao er Gud!" Den såkaldt kulturrevolution endte i kaos. Deng Shaoping bliver den ny stærke leder 1976-90. Han gennemfører de økonomiske reformer med privat initiatv, som bliver grundlaget for den enorme økonomiske vækst i Kina siden. Demokratibevægelsen og massakren i Beijing 1989 belyses med en overraskende nyhed. Foredraget slutter med korte glimt af det ny Kina i dag. 

Begge foredrag er ledsaget af talrige billeder, der hjælper os med at forstå det fjerne og så anderledes land. Samt bidrager til at dæmpe den Kina-forskrækkelse, som danske medier puster op i disse år. 

Filmen "To Live" (2 timer) fra 1994 af den kinesiske mesterinstruktør Zhang Yimou. I filmen følger vi en familie, der gennemlever de voldsomme ændringer i samfundet fra 1940 til 1980 , dvs før, under og efter Mao. Filmens kritik af tiden under Mao er ikke nær så stærk som samme kritik i bogen "At Leve". Censuren i Kina er åbenbart mere bange for film end bøger - filmen er forbudt i Kina. 

Pris: 6000 kr 

 

 

¤ DANSK VESTINDIEN - "DET TABTE PARADIS?"         Danmark deltog aktivt i den atlantiske SLAVEHANDEL og overførte på danske slaveskibe ca. 100.000 negre fra Guldkysten til Dansk Vestindien. Negrene indgik i SLAVERIET  i kolonitiden op til slavernes frihed 1848. Herefter skildres den sidste danskertid op til salget af øerne 1917 - samt US Virgin Islands 1917 - 2017.

 Foredraget er ledsaget af talrige billeder, der bringer dette mørke kapitel af Danmarkshistorien tæt på tilhørerne.

¤ DENGANG DANMARK VAR SLAVENATION : Danmark var aktiv i den atlantiske SLAVEHANDEL og overførte på danske slaveskibe ca. 100.000 negre fra Guldkysten til Dansk Vestindien. Slavehandelen belyses med slaveskibet FREDENSBORGs rejse på trekantruten 1767-78 med over 264 slaver ombord fra Guldkysten (i dag Ghana) til Dansk Vestindien. Hvordan var  slavernes forhold ombord? - og mandskabets?   Slavernes skæbne på den danske koloni i Caribien belyses på Whim Plantation - en typisk sukkerrørsplantage på St. Croix.

Foredraget er ledsaget af talrige billeder, der bringer os tæt på deltagerne i dette mørke kapitel i Danmarkshistorien: skibsrederne, de danske og norske søfolk, slaverne, slaveejerne og mange flere.

¤ DEN TYSKE JØDEAKTION I DANMARK OKTOBER 1943 - eller  MIRAKLET:        REDNINGEN af ca 7000 jøder til Sverige. - Noget om flygtninge dengang. - SAMT TRAGEDIEN: ca. 450 jøder til KZ-lejren Theresienstadt. Danmarks "finest our"under besættelsen. Hvad kan vi lære af denne historie?  - En enestående historie om frygt og håb, om ondskab, og ikke mindst om hjælpsomhed og heltemod. En historie om personer i Danmark, der påtog sig et ansvar, trådte i karakter og gjorde en forskel. Tænk f. eks. på Maude og hr. Stein i MATADOR. Hvem havde forestillet sig, at 7000 jøder blev skjult for tyskerne og sejlet over til Sverige i nattens mulm og mørke. Oktober 43 blev vores "finest hour" under besættelsen. Hvordan kunne dette mirakel ske i Danmark? - mens jøderne i Norge fik en grusom skæbne i tyske KZ-lejre. Kun 472 danske jøder blev arresteret og sendt til KZ-lejren Theresienstadt, der var en gennemgangslejr. Men herfra blev ingen danske fanger sendt på transport østpå til Ausschwitz. Hvem beskyttede dem? I april 1945 kom 423 jøder mirakuløst hjem til Danmark med grev Bernadottes hvide busser.

Foredraget er ledsaget af talrige billeder, der går tæt på aktørerne i dette dramatiske stykke Danmarkshistorie.

 

ISRAEL/PALÆSTINA-DAG:

Foredrag 1 "Palæstina historisk fra gammeltestamentlig tid op til dannelsen af staten Israel 1948" - 2 timer.

Foredraget belyser først landet Palæstinas lange historie under skiftende magter: jøderne i GT-tid, Rom, Byzans, araberne, korsfarerne og osmannerne. Derpå zionismen med den jødiske indvandring fra ca 1880 og frem, som skaber den jødisk-palæstinensiske konflikt i 20. årh. Her lægges særlig vægt på konfliktens udvikling under Englands mandatstyre 1920-48, som ses i sammenhæng med nazismen i Tyskland og holocaust. 

Foredrag 2 "Israel/Palæstina-konflikten fra 1948 til i dag" - 2 timer.

Foredraget belyser den arabisk-israelske krig 1947-49, som både skaber staten Israel og det palæstinensiske flygtningeproblem. Staten Israels første mærkelige 10-år i skyggen af holocaust. Den vigtige 6-dages krig 1967 med de afgørende følger for Israel og palæstinenserne. De mange fredsforsøg og her især Oslo-aftalen 1993. Det palæstinensiske selvstyre i Gaza og på Vestbredden. De fortsat mange uløste problemer: de jødiske bosættelser, det palæstinensiske flygtningeproblem, Jerusalem - og palæstinensisk stat?

Begge foredrag er ledsaget af talrige billeder, der sætter fokus på indføling og forståelse af parterne i konflikten.

Filmen "Citronlunden" (2 timer), israelsk film 2008 der stilfærdigt  skildrer konflikten sobert med fokus på menneskeskæbner på begge sider.

Pris: 6000 kr 

 

 

                           

 

 

 

 

REFORMATIONENS INDFØRELSE I DANMARK - KONGERNES ROLLE. RELIGION OG POLITIK 1500 - 1560.

Luthers dramatiske opgør med den katolske kirke ligger bag reformationen i Danmark. Kongeriget Danmark var det første land, som gik over til den ny tro.Her foregik 1. fase under kong Christiern 2.1513 - 1523. Kongen fulgte en reformkatolsk politik, der blev afbrudt ved adelens fordrivelse af kongen 1523.

Under Kong Frederik 1. 1523 - 1533 fandt den egentlige reformationskamp sted mellem de lutherske prædikanter og den katolske kirke. Hvilken politik førte kongen: katolsk, reformkatolsk eller luthersk ?

Grevens Fejde 1534-1536 var borgerkrig mellem borgere/bønder og adelen. Ikke en religionskrig.

Kong Christian 3. indtog til sidst det belejrede København 29. juli 1536. Og 12. august begik kongen statskup, der både sikrede ham den politiske magt i landet, penge til aflønning af hæren - samt afskaffelse af den katolske kirke !    Dette uddybes nærmere i foredraget. 1537 kom Kirkeordinansen for den ny lutherske kirke i Danmark - Norge. Herefter drøftes hvordan Luthers reformation blev indført i de enkelte sogne. Og til sidst :hvad betød det , at Danmark blev luthersk?

 

DENGANG I 50erne - NOGET OM ERINDRNGER.

Et foredrag med lyd og billeder - velegnet til at ruske op i den lidt rustne hukommelse, til at genopleve vi pensionisters ungdom. Jeg husker alt det du (næsten) har glemt.

1950 var Danmark endnu et landbrugsland, men Marshall-hjælpen og Ferguson-traktoren afskaffede både de 1000er af heste samt karle og piger på gårdene. En hel livsform forsvandt på landet. I byerne var der fortsat nøjsomhed, fattigdom og høj arbejdsløshed efter krigen. Først 1958 vendte konjunkturerne. De ny velfærdsgoder kom på markedet. Fjernsynet kom til og ændrede for altid vores vaner hjemme i stuerne. Og bilen. Og parcelhuset. Og ferien sydpå med Tjæreborg eller Spies. Og ---. Det kostede altsammen. Kvinderne måtte ud og tjene penge - ofte som ufaglærte - for at få råd til alt det ny. Hvad betød nu alt dette? - for den enkelte familie? - for samfundet? For resten: hvad lavede vi om aftenen før fjerbsynet?

Amerikaniseringen satte sig på kulturen: film, mode, dans, musik - alt fra Guds eget land slugte danskerne - især undommen: James Dean, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Elvis Presly - fortsæt selv rækken af idoler. Hvilke film så du dengang? - hvilken musik hørte du? - gik du i jazzklub?

I foredraget viser jeg billeder fra 50erne, som er velegnet til at genopfriske vores nedslidte hukommelse. Samt afspiller lydoptagelser fra dengang: Poul Reichardt, Gunner NU-Hansen, Pressens Radioavis om ungarn 1956, Hans Hedtoft-forliset mm.

 

 

 

DANMARK I 1960erne - årtiet med både OPGANG og OPRØR.

1960erne blev OPGANGSÅRTIET, hvor velfærdstaten med fuld beskæftigelse og social tryghed blev realiseret. Parcelhus- Danmark og beton- Danmark blev bygget. Familien DK fik råd til alle de ny forbrugsgoder: komfuret, køleskabet, vaskemaskinen, støvsugeren og fjernsynet der for altid ændrede vores hjemmevaner. Drømmen om bilen blev til virkelighed. Og ferien sydpå med Tjæreborg eller Spies. Men huset, bilen, ferien mm kostede, og den hjemmegående husmor kom ud på arbejdsmarkedet. Da hun stadig var husmor, fik hun dobbeltarbejde. En revolution i kærnefamilien lurede og brød ud i 70erne.

1960erne blev også OPRØRSÅRTIET med reaktion mod forældregenerationens materialisme: protester og opbrud i normer og traditioner.Ny normer i mode, musik, boformer, kønsroller, og studenteroprør i Paris, København og Aarhus i maj 68. Samt protestaktioner mod atomkrig og Vietnam-krigen.

Foredraget brydes jævnligt af BREAKING NEWS - udland: Gagarin den 1. mand i rummet april 61, Berlin-muren august 61, Cuba-krisen okt. 62, mordet på Kennedy nov. 63 mm.

Samt BREAKING NEWS - indland: 4 betjente skudt 18. sept. 65, Margrethe og Henrik gift 10. juni 67 mm.

Foredraget ledsages af billeder, der bringer 60erne frem i erindringen.

 

Holdte foredrag

22.8.17. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Højskoledage i Brødremenigheden i Christiansfeld

30.9.17. Da DK var slavenation. Allesø-Næsbyhoved Broby menighed.

2.10.17. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Seest Kirke i Kolding

23.10.17. Reformationen i DK. AOF i Hvisovre.

26.10.17. Reformationen i DK. Gudme Lokalhist. Forening.

28.10.17. Dengang i 50erne. Slægtshist. Forening for Storkøbenhavn i Herlev.

1.11.17. Da DK var slavenation. Industriens Foredragsfore. i Aarup.

6.11.17. Guldalderen i DK. I Kloritten i Herning.

9.11.17. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Egense Rantzausminde Foredragsfore. i Svendborg.

15.11.17. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? AOF Senior-Universitetet i Slagelse.

16.11.17. Tyske aktion mod jøderne i DK oktober 1943. Ældresagen i Haslev.

17.11.17. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Bispegården i FOF  i Aarhus.

20.11.17. Da DK var slavenation. Silkeborg Højskolefore.

23.11.17. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Præstegårdsladen i Thorsager i Rønde.

20.2.18. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Kristrup Højskolefore. i Randers.

28.2.18. Da DK var slavenation. Præstebro Kirke i Herlev.

18.4.18. Dansk Vestindien - Det tabte paradis ? Korsløkke Kirke i Odense.

26.4.18. Tyske aktion mod jøderne i DK oktober 1943. AOF i Brøndby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.18. Danmark som slavenation. Magistrenes Seniorklub i Odense.

12.9.18. Det hellige land - de lange linier i Israels/Palæstinas historie. AOF-Senior-Universitet i Slagelse.

4.10.18. Danmark som slavenation. Folkeuniversitetet i Egedal, 3660 Stenløse.

5.11.18. Dansk Vestindien. Vor Frue Kirke i Svendborg.

24.1.19. Danmark i 60erne. Ældreklibben i Ballerup i Sognehuset.

30.1. 19. Louise Rasmussen - bedre kendt som Grevinde Danner. Nørre Aaby Seniorskole i Sognehuset

13.2.19. Den tyske aktion mod jøderne i DK oktober 1943 i Smidstrup Forsamlingshus , 7000 Fredericia

15.5.19. Louise Rasmussen - bedre kendt som Grevinde Danner. SeniorTræf i Baptistkirken i Roskilde

17.9.19. Louise Rasmussen - bedre kendt som Grevinde Danner. Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris under Folkeuniversitetet i Frederikssund,

28.11.2019 Den tyske aktion mod jøderne i DK oktober 1943 i Grejsdalens Sognehus i Vejle

10., 17., 24. og 31. januar 2020 Kina fra fattigt uland år 1900 til stormagt i dag. I Seniorakademiet i Svendborg

 

27.8.2020 Tyske aktion mod jøderne i DK okt 1943. I Nørremarkskirken i Vejle

18.3.2020 Leonora Christina - Dronningen af Blåtårn i Sognets Hus i Fløng

8.9. 2020 Kina fra 1900-1949. Seniorakademiet i Svendborg.

29.9.2020 Folkerepublikken Kina 1949-2020. Seniorakademiet i Svendborg.

21.10. 2020 Grevinde Danner i Christianskirken i Lyngby

25.10.2020 Grevinde Danner. Seniorakademiet i Svendborg.

15.11. 2020 Ellen Nielsen - missionær og iværksætter i Kina. Seniorakademiet i Svendborg

 KOMMENDE FOREDRAG

 

 

 

26.10.21 Palæstina historisk op til staten Israel 1948. På Seniorakademiet i Svendborg.

2.11., 9.11.og 16.11.2021 Israel/Palæstina-konflikten fra 1948 til i dag. På Seniorakademiet i Svendborg.

4.11.21 Oktober 43 - foredrag og film på Seniorakademiet Svendborg

2.12.21 Vietnam i den franske kolonitid - fordrag og film på Seniorakadmiet i Svendborg

19.01.22 Grevinde Danner. Formiddagshøjskolen i Faaborg.

12.11.22 Dengang i 50erne. Gudme Lokalhistorisk Forening.